AlgemeenAnnuaire juridique du crédit et du règlement collectif de dettes

Annuaire juridique du crédit et du règlement collectif de dettes

L’Observatoire du Crédit et de l’Endettement ...

L’Annuaire juridique du crédit et du règlement collectif de dettes offre au monde académique et aux praticiens un éventail de jurisprudence très riche dans les domaines du crédit réglementé et de la procédure de traitement du surendettement. La connaissance du droit du crédit est dès lors essentielle pour qui s’intéresse à la procédure de règlement collectif de dettes. Une des particularités de cet ouvrage est la publication d’une jurisprudence en grande partie inédite.

Boek

Achat unique

77,50
En stock
Plus d'info


Bijvoorbeeld - Modellen voor het bedrijfsleven

Bijvoorbeeld - Modellen voor het bedrijfsleven

L. Cappelle, H. De Wilde, J. Lambers, W. Van ...

De teksten in MBL zijn ondergebracht in 8 privaat-, publiek- en internationaalrechtelijke domeinen. Voor elk deelgebied selecteerden practici de meest relevante documenten voor uw dagelijkse juridische en fiscale praktijk.

Losbladige
Prix sur demande
Disponible
Plus d'info


Code des Sociétés et des Associations 2018-2019

Code des Sociétés et des Associations 2018-2019

Wymeersch E., Tison M.

Le Code des Sociétés et des Associations est un classique incontournable. Toutes les lois déterminantes pour tout spécialiste du droit des sociétés y sont reprises.

Boek

Achat unique

99,82
Paraîtra le 18/12/2019
Plus d'info


Commentaar Wet Landverzekeringsovereenkomst

Commentaar Wet Landverzekeringsovereenkomst

Wendy Verhees

De landverzekeringsovereenkomst. Een kwarteeuw becommentarieerde cassatierechtspraak (1992-2017).
Artikelsgewijs overzicht van wetgeving, rechtsleer én in extenso weergegeven (cassatie)rechtspraak, met juridische duiding over (land)verzekeringsrecht en de evolutie, invulling en interpretatie ervan door het Hof van Cassatie in de voorbije 25 jaar. Alle becommentarieerde cassatiearresten in een vingerknip.

Boek

Achat unique

189,00
En stock
Plus d'info


De Vennootschap A. Algemeen deel

De Vennootschap A. Algemeen deel

K. Geens en M. Wyckaert m.m.v. C. Clottens, S...

Eindelijk een écht basiswerk over het vennootschapsrecht!

Dit boek is ook beschikbaar als Jura Book.

Boek

Achat unique

318,50
En stock - Derniers exemplaires
Plus d'info


Deel 2 Bijzondere overeenkomsten A. Verkoop: Deel 2 Gevolgen va...

Deel 2 Bijzondere overeenkomsten A. Verkoop: Deel 2 Gevolgen va...

Bernard Tilleman

Het boek “Gevolgen van de koop” wil in één handboek de meergelaagdheid van regels in kaart brengen en behandelt dan ook alle mogelijke koopregimes. Voor casuïstische begrippen zoals bv. de notie functioneel, intrinsiek verborgen gebrek wordt een bijzondere aandacht besteed aan de invulling door de rechtspraak.  Voor het Weens Koopverdrag wordt ook bijzondere aandacht besteed aan de rechtspraak van onze buurlanden.

Dit boek is ook beschikbaar als Jura Book.

Boek

Achat unique

344,50
En stock - Derniers exemplaires
Plus d'info


Deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken

Deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken

T. Lysens, L. Naudts

Dit boek is een volledig herwerkte uitgave van het eerder verschenen handboek over deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken.

Boek

Achat unique

146,51
En stock
Plus d'info


Documentaire kredieten

Documentaire kredieten

De Vuyst B., Meyer G.

Documentaire kredieten zijn meer dan ooit een belangrijk financieel instrument in de internationale handel en zijn steeds meer een financieel garantieinstrument bij projectfinancieringen of internationale investeringen. Deze tweede editie van Documentaire Kredieten (de eerste dateert van 1981) is u...

Boek

Achat unique

29,74
En stock
Plus d'info


Factuur

Factuur

E. Dirix, G.L. Ballon

Dit boek is een onmisbaar werkinstrument voor iedere praktijkjurist en is het referentierecht bij uitstek voor de materie.

Boek

Achat unique

107,99
En stock
Plus d'info


Gerechtelijk deskundigenonderzoek

Gerechtelijk deskundigenonderzoek

T. Toremans, S. Thiré en P. Termote

Deze bijdrage behandelt zowel de wetswijziging van 2007 als deze van 2009, waarbij de klemtoon ligt op de thans geldende regeling.

In het eerste deel van deze bijdrage worden zowel de krachtlijnen van de wet van 15 mei 2007, als deze van de wet van 30 december 2009 overlopen.
Nadien ...

Boek

Achat unique

206,70
En stock - Derniers exemplaires
Plus d'info


Giraal en elektronisch betalingsverkeer

Giraal en elektronisch betalingsverkeer

R. Steennot

Steeds vaker wordt betaald met girale en elektronische betaalinstrumenten. Dit boek behandelt de rechten en verplichtingen van de partijen die bij een girale of elektronische betaling betrokken zijn.

De werking en civielrechtelijke kwalificatie van verschillende betaalinst...

Boek

Achat unique

83,99
En stock
Plus d'info


Goederenrecht

Goederenrecht

Vincent Sagaert

Een niet te missen standaardwerk voor de praktijk van het vastgoedrecht en vermogensrecht.

Dit boek is ook beschikbaar als Jura Book.

Boek

Achat unique

310,70
En stock - Derniers exemplaires
Plus d'info


Guide juridique de l'entreprise-Traité théorique et pratique

Guide juridique de l'entreprise-Traité théorique et pratique

comité de rédaction: Coipel M., Wéry P., Dura...

La synthèse la plus complète du droit des affaires...

Ce traité pratique et théorique étudie les principales questions liées à la vie de l'entreprise. Quantité de questions y sont abordées en matière de...

Ouvrage à feuillets mobiles
Prix sur demande
Disponible
Plus d'info


Insolventie van ondernemingen. Wet van 11 augustus 2017

Insolventie van ondernemingen. Wet van 11 augustus 2017

E. Van Camp, I. Mertens

Dit boek is een eerste kennismaking met het nieuwe insolventierecht. Met behulp van de memorie van toelichting wordt elk artikel nader toegelicht. 

Boek

Achat unique

84,50
En stock
Plus d'info


Jura

Jura

Jura – la  base de données juridiques pour avocats et conseillers juridiques 

Online databank
Prix sur demande
Disponible
Plus d'info


Kleos

Kleos

Le système de gestion des cabinets d'avocats

Logiciel
Prix sur demande
Epuisé- Indisponible
Plus d'info


Nuttige tips voor goede contracten

Nuttige tips voor goede contracten

Demeyere L., Van Oevelen A., Walschot F.

"Hoe zet ik deze overeenkomst op papier?"" Bedrijfsjuristen, advocaten, contractmanagers en andere (praktijk)juristen stellen zich dikwijls die vraag. Want zijn hun ideeën wel juist verwoord? En kennen ze de juiste draagwijdte van de clausules die ze op papier zetten?

Het boek 'Nuttige tips voor...

Boek

Achat unique

58,50
En stock
Plus d'info


Precontractuele informatie in het kader van commerciële samenwe...

Precontractuele informatie in het kader van commerciële samenwe...

Sander Vanderheyde

Het boek biedt een overzicht van de regels inzake precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten en een artikelsgewijze bespreking van Titel 2 Boek X van het Wetboek Economisch Recht met verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer.

Boek

Achat unique

46,80
En stock
Plus d'info


Recueil annuel de jurisprudence en droit 2019

Recueil annuel de jurisprudence en droit 2019

sous la direction de Michel Coipel et de Mari...

Le Recueil annuel de Jurisprudence en droit des sociétés commerciales reprend, intégralement ou par extraits et en français, les principales décisions rendues en la matière par les cours et tribunaux nationaux.

L’objectif de ce Recueil est d...

Livre

Achat unique

338,07
Paraîtra le 02/01/2020
Plus d'info


Transportrecht. De tussenpersonen.

Transportrecht. De tussenpersonen.

Dirk Noels

In dit handboek analyseert de auteur exhaustief de diverse bij het goederenvervoer betrokken tussenpersonen, hun aansprakelijkheid en zekerheidsrechten.

Boek

Achat unique

236,81
En stock
Plus d'info


Uitgifteakten voor kleine en bijzondere appartementengemeenscha...

Uitgifteakten voor kleine en bijzondere appartementengemeenscha...

Roland Timmermans

In de overgrote meerderheid van de gevallen wordt voor het beheer van een appartementsgebouw de in de Appartementswet aangewezen juridische structuur toegepast, meer bepaald de vereniging van mede-eigenaars met rechtspersoonlijkheid.

Boek

Achat unique

128,05
En stock - Derniers exemplaires
Plus d'info


Uw organisatie GDPR compliant Modellen voor een praktische impl...

Uw organisatie GDPR compliant Modellen voor een praktische impl...

D. Mintjens

Het boek laat een praktische implementatie toe van de GDPR verordening die in werking treedt op 25 mei 2018. Via meertalige modellen kan de gebruiker zijn communicatie met alle betrokkenen in overeenstemming brengen met het privaybeleid.

Beschikbaar als e-book

Achat unique

89,00
En stock
Plus d'info


VZW Zakboekje 2019

VZW Zakboekje 2019

Hugo Prims, Stefaan Tuytten, Ria Matthijssens...

Dit zakboekje is een onmisbare handleiding voor iedereen die actief is in een vzw of die ermee wil starten.

Boek

Achat unique

160,39
En stock
Plus d'info


Wetboek Economisch Recht Code de droit Economique

Wetboek Economisch Recht Code de droit Economique

Diederik Bruloot, Henri Culot

Édition pratique et bilingue du Code de Droit économique

Livre

Achat unique

199,51
En stock
Plus d'info